miércoles, 26 de marzo de 2014

Caracteristiques del so

El so és una successió de canvis de pressió en un medi, provocats per una vibració que s'hi transmet en forma d'ones sonores.


Freqüència: La freqüència és la mesura del nombre de vegades que ocorre un esdeveniment per unitat de temps.

Intensitat: La intensitat sonora es defineix com la quantitat d'energia sonora que travessa per segon una superfície

To: En acústica, el to és la qualitat del so que ens permet distingir dos sons. Timbre: El timbre musical és un dels quatre atributs del so a més del to o altura, de la durada i de la intensitat o volum.

[timbre.gif]

Amplitud: L'amplitud és la magnitud del canvi d'un sistema oscil·lant a cada oscil·lació, indica el valor de l'amplada de l'oscil·lació en relació al seu valor mig.

0 comentarios:

Publicar un comentario